Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον Αντώνη Γρέγο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην διεύθυνση: gregosantonios@gmail.com και a.gregos@parliament.gr

Τηλέφωνο γραφείου:2103706115
Βασιλ.Σοφίας 1,100 21 Αθήνα