Αντώνης Γρέγος: Σε σεμινάριο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με θέμα: Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων (GDPR)