Αντώνης Γρέγος: Σε ημερίδα του ΕΚΔΔΑ στο Φιλίππειο με θέμα : Δημόσια διοίκηση και προστασία προσωπικών δεδομένων (Φωτο)