Αντώνης Γρέγος: Ερώτηση για τις χιλιάδες οικογένειες που απέκτησαν τέκνα εντός του έτους 2017 και χάνουν το επίδομα θέρμανσης οικογένειες

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Χάνουν το επίδομα θέρμανσης οικογένειες που απέκτησαν τέκνα εντός του έτους 2017 για γραφειοκρατικούς λόγους»  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, χιλιάδες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία, οι οποίες  απέκτησαν τέκνο εντός του 2017, αποκλείονται του δικαιώματος να λάβουν το επίδομα θέρμανσης της τρέχουσας περιόδου (από 15-10-2017 έως 30-4-2018), για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους.
 Η αιτία είναι  ότι στις περιπτώσεις αυτές, το τέκνο που γεννήθηκε εντός του 2017, δεν εμφανίζεται ακόμη στο σύστημα TAXIS, και ως εκ τούτου  δεν λαμβάνεται υπόψη ώστε να προσαυξηθεί κατά 2.000 το συνολικό όριο εισοδήματος που ισχύει για κάθε οικογένεια προκειμένου να κριθεί ότι δικαιούται να λάβει το επίδομα.
Η ως άνω προφανής κοινωνική αδικία  μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί, εάν δοθεί η δυνατότητα στις συγκεκριμένες οικογένειες να προσκομίζουν στις ΔΟΥ ληξιαρχική πράξη γέννησης  του τέκνου ,προκειμένου να τύχουν της ευνοϊκής προσαύξησης στο όριο του εισοδήματός τους και να κριθούν εντέλει δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Πρόκειται να μεριμνήσει είτε με νομοθετική παρέμβαση είτε με υπουργική απόφαση και διευκρινιστική εγκύκλιο, ώστε να  δικαιούνται της προσαύξησης του ορίου εισοδήματός τους λόγω τέκνου  και να κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης οι οικογένειες που απέκτησαν τέκνο εντός του 2017;
Αθήνα, 2/2/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Αντώνιος Γρέγος
Βουλευτής Θεσσαλονίκης
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ