Αντώνης Γρέγος: Eρώτηση σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Αλεξανδρούπολης καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες καθαριότητας»  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ,οι εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζομένων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης καταγγέλλουν την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλλει με αφορμή πρόσφατο εργατικό ατύχημα εργαζομένου στις υπηρεσίες καθαριότητας   ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου εργαζομένων στον Δήμο,  οι άθλιες κτιριακές εγκαταστάσεις, η μη τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, και η ανεπαρκής έως ανύπαρκτη συντήρηση των οχημάτων, έχουν ως αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των εργαζομένων και να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Ποια η θέση των αρμοδίων δημοτικών αρχών για τα όσα καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων  στον δήμο, και σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τα προαναφερόμενα προβλήματα;
Αθήνα, 4/04/2018
Ο ερωτών Βουλευτής
Αντώνιος Γρέγος
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ