Η ερώτηση του Αντώνη Γρέγου στη Βουλή για τον Εκκλησιασμό την ημέρα των Τριών Ιεραρχών και η "απάντηση" (...) του υπουργείου


Στην ερώτησή του «Περί επίσημης Επάρσεως της Σημαίας στα Σχολεία, Πρωινής Προσευχής και Εκκλησιασμού των μαθητών» προς τον Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής της Χρ.Αυγής Αντώνης Γρέγος αναφερόμενος στον εκκλησιασμό των μαθητών την ημέρα των Τριών Ιεραρχών (που με την περσινή εγκύκλιο: 8855/Γ2/26-01-2012, έγινε προαιρετικός) επισημαίνει:


Επιπλέον η παράγραφος 9 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι:
«9.Εκκλησιασμός
Ο εκκλησιασμός των μαθητών κατά σχολείο ή τάξη πραγματοποιείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και με τη συνοδεία των εκπ/κών στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τις εθνικές εορτές, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού του Προεδρικού διατάγματος.
β. Την ημέρα του Πολιούχου, όταν οι τοπικές συνθήκες του εορτασμού το επιτρέπουν.
γ. Μια φορά το μήνα σε εργάσιμη ημέρα, τις δυο πρώτες ώρες, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού κι εφόσον εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση των μαθητών.
δ. Εκτάκτως μέχρι τρεις φορές το διδ. έτος, όταν κρίνεται σκόπιμο από το σύλλογο διδασκόντων, σε ώρες λειτουργίας ή μη του σχολείου.»

Εκ των ως άνω άρθρων είναι αυτονόητος ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων μέτρων.
Παρά ταύτα, υπάρχουν καταγγελίες από εκπαιδευτικούς αλλά  και γονείς, ότι σε πολλές περιπτώσεις  ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των ως άνω μέτρων αγνοείται, ο νόμος καταστρατηγείται και η εφαρμογή τους έχει ατονήσει, κυρίως όσον αφορά στην επίσημη έπαρση της Σημαίας την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και στον υποχρεωτικό εκκλησιασμό μία φορά τον μήνα, με ευθύνη κάποιων διευθυντών σχολείων.

Επιπλέον δε, κάποιες εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας παραβιάζοντας τον νόμο, δημιουργούν σύγχυση σε εκπαιδευτικούς και γονείς περί της υποχρεωτικότητας των άνω διατάξεων. Είναι δε χαρακτηριστική η από 26-01-2012 και υπ'αριθμόν πρωτ.8855/Γ2 εγκύκλιος του τότε Ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Μιχάλη Κοντογιάννη, η οποία, κατά παράβαση του νόμου, αναφέρει ότι κατά την επίσημη σχολική αργία των τριών Ιεραρχών «οι σχολικές μονάδες ΔΥΝΑΝΤΑΙ (σ.σ και όχι «υποχρεούνται» όπως ο νόμος ορίζει) να συμμετέχουν σε εκκλησιασμό με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου»

Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1)      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή των ως άνω μέτρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, βάσει των επιταγών του Συντάγματος ;
2)       Είναι σε γνώση του η  ως άνω επίμαχη εγκύκλιος (8855/Γ2/26-01-2012) που καταστρατηγεί και στην ουσία παρανόμως καταργεί τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του εκκλησιασμού ;
3)      Προτίθεται να προβεί στη αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου η οποία να διασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και να εφιστά την προσοχή των υπευθύνων Διευθυντών των σχολικών μονάδων ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα καταστρατήγησης ή μη εφαρμογής του νόμoυ; 

Δείτε τώρα και την απάντηση από τον Υφυπουργό Παιδείας:


"Με την παρ.3α, αε.2 του Π.Σ. 104/1979(Α'23): «Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται: (..) β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος».
Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προχώρησε στην έκδοση της με αρ.πρωτ. 8855/Φ2/26-1-2012 εγκυκλίου προκειμένου οι σχολικές μονάδες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τη συγκεκριμένη ημέρα, σε εκκλησιασμό ή/και σε εορταστικές εκδηλώσεις με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ο Υφυπουργός,   Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου"

Μα σε αυτό ακριβώς αναφερόταν η ερώτηση. Στην μετατροπή του εκκλησιασμού την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, από υποχρεωτικό (όπως ήταν τόσα χρόνια) σε ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ..
Και ο Υφυπουργός επαναλαμβάνει ότι με βάση την εγκύκλιο "οι σχολικές μονάδες να έχουν τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να συμμετέχουν" 
(Άρα επιβεβαιώνει την ερώτηση -καταγγελία του βουλευτή!)
Άραγε η ίδια αντισυνταγματική και παράνομη εγκύκλιος θα ισχύσει και φέτος;;;

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση (εικόνες 1, 2, 3)
και η "απάντηση" (...) του Υφυπουργού (εικόνες 4, 5)